Huisregels OVB Kermisweek

De Blaricumse Kermisweek is een traditie die we al heel lang kennen en ook nog heel lang in stand willen houden. Maar tijden veranderen en daarom zijn er huisregels opgesteld die van toepassing zijn tijdens de Blaricumse Kermisweek.

Huisregels Oranje Vereniging Blaricum
• Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden. Tussen 18 en 25 jaar wordt verwacht dat legitimatie getoond wordt.
• Het betreden van de locaties waar de activiteiten van de Oranje Vereniging Blaricum (OVB) worden gehouden is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
• Het is niet toegestaan glas of blikwerk mee te nemen naar de locaties waar de activiteiten van de OVB worden gehouden.
• Door het betreden van de locaties waar de activiteiten van de OVB worden gehouden, accepteert u dat er een tassencontrole kan worden uitgevoerd door de organisatie en/of wettelijke instanties. Wij wijzen u er tevens op dat iedere burger zich moet kunnen legitimeren op verzoek van wettelijke instanties.
• Wapen- en drugsbezit zijn niet toegestaan op de locaties waar de activiteiten van de OVB worden gehouden. Bij overtreding wordt zonder waarschuwing de politie ingeschakeld.
• Agressiviteit en/of intimidatie in welke vorm dan ook wordt niet geaccepteerd. Ook hier wordt evt. zonder waarschuwing vooraf de politie ingeschakeld.
• U dient ten alle tijden de aanwijzingen van organisatie, beveiliging, personeel en hulpdiensten op te volgen.
• De organisatie en beveiliging hebben altijd het recht u de toegang te weigeren van de locaties waar de activiteiten van de OVB worden gehouden.
• Wildplassen is niet toegestaan. Er zijn voldoende toiletvoorzieningen.
• Door het betreden van de locaties waar de activiteiten van de OVB worden gehouden, geeft u toestemming om foto’s en video’s van u te gebruiken voor publicatie en promotie doeleinden.

Bij het niet volgen en/of overtreden van onze huisregels kunnen wij u de toegang tot de locatie waar de activiteit van de OVB wordt gehouden ontzeggen; bij herhaaldelijk overtreden zullen wij direct evt. zonder waarschuwing de politie inschakelen. Eventuele kosten worden direct op u verhaald.

Bestuur Oranje Vereniging Blaricum

geen polsbandje = geen drankje
Er wordt geen alcohol geschonken / verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
Personen in de leeftijd 18-25 jaar moeten een speciaal (gratis) polsbandje dragen wanneer er twijfel bestaat over hun leeftijd.

Hoe krijg je een polsbandje?

De polsbandjes zijn vanaf zaterdag 17 augustus, na identificatie, gratis te verkrijgen bij de muntverkoop van de OVB, Het Vitus, Moeke Spijkstra en d’Ouwe Tak.
Polsbandjes zijn alleen geldig op de dag van uitgifte.
Iedere dag wordt een andere kleur polsbandje verstrekt die
geldig zijn bij de eerder genoemde horeca.

geen polsbandje = geen drankje


OVB 2018 Horeca poster web