Op zondag 20 augustus 2023 vond vanaf 14.00 uur de keuring van versierde kinderfietsjes plaats op het Oranjeweitje aan de Torenlaan.
Foto's: Gerrit Roodhart

De tradionele Vossenjacht voor Solexen werd op zondag 20 augustus 2023 vanaf 12.00 uur gehouden op het Oranjeweitje aan de Torenlaan. Het thema dit jaar was:
‘Hoe is Nederland ontstaan’
De tijd van de Germanen en Romeinen

Foto's: Gerrit Roodhart